บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

ให้บริการรับทำเงินเดือน คำนวณเงินเดือน เงินได้ประจำ โอที เงินเพิ่มพิเศษ เงินหักต่างๆ คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำรายงานและไฟล์ส่งธนาคาร/ภาษี/ประกันสังคม พิมพ์สลิปเงินเดือน

บริการรับจดทะเบียนบริษัทและรับทำบัญชี

ให้บริการจองชื่อนิติบุคคล จดหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอมีเลขบัญชีนายจ้างประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จัดทำรายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร

คำนวณภาษีเงินได้

คำนวณเงินเดือน เงินได้ประจำ (ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ) เงินได้ไม่ประจำ (ค่าคอมมิชชั่น โอที เบี้ยขยัน) เงินได้ค่าที่ปรึกษา กรณีไม่ได้เป็นพนักงานบริษัท เพื่อคำนวณภาษีและออกรายงาน ภงด.1,3 หรือไฟล์นำส่งภาษี

คำนวณประกันสังคม

คำนวณประกันสังคม พิมพ์แบบแจ้งเข้าประกันสังคม สปส.1-03 หรือ 1-03/1 แบบแจ้งออก สปส.6-09 แบบนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 หรือไฟล์นำส่งประกันสังคม สำหรับอัพโหลด

รายงานส่งธนาคาร

พิมพ์รายงานส่งธนาคาร มีมากกว่า 1 ธนาคารได้อยู่ที่กำหนด และสามารถกำหนดจ่ายเป็นเงินสดได้ และจัดทำไฟล์นำส่งธนาคารได้หลายรูปแบบ ยื่นผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร อัพโหลดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

สลิปเงินเดือน

จัดพิมพ์สลิปเงินเดือนเป็นกระดาษคาร์บอนในตัว หรือจัดพิมพ์ e-Slip ส่งทางอีเมล์ และจัดพิมพ์เป็น PDF ไฟล์สำรองไว้ กรณีทำหาย สามารถพิมพ์ใหม่ได้

Projects

All projects

Vivamus elementum nisi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Praesent porttitor, nulla vitae posuere …

Nulla neque dolor

Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Vestibulum eu odio. Cras …

Sed in libero

Quisque id mi. Nulla porta dolor. Pellentesque posuere. Aenean commodo ligula eget dolor. Donec pede justo, fringilla vel, …

Blog Feed

No Comments

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ

“อาจารย์ค่ะ หนูชื่อวิภารัตน์ เป็นเพื่อนของลูกศิษย์อาจารย์ที่เรียนที่ ม.รามคำแหงค่ะ หนูมีเรืองจะเรียนปรึกษาดังนี้ค่ะ บริษัทที่หนูทำงานอยู่ เป็นบริษัทมหาชน และได้เปิดบริษัท ในเครือขึ้นมาใหม่ ถือหุ้นบริษัทนี้ 100 % ณ ปัจจุบันนี้บริษัทก็เปิดมาแล้วประมาณ 8 เดือน และตอนนี้บริษัทที่เปิดใหม่ต้องการกู้ยืมเงินบริษัทมหาชนนี้ ไม่ทราบว่าบริษัทที่ให้กู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ …
No Comments

การรับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์

“อาจารย์ครับ ขอรบกวนสอบถาม ทางบริษัทฯ ทำธุรกิจซื้อมาขายไป ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการให้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทางหน่วยงานราชการดังกล่าวเช่า มีระยะเวลา 12 เดือน โดยมีข้อกำหนดว่า 1. เมื่อเช่าครบกำหนด 12 เดือนแล้ว บริษัทฯ จะต้องยกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ 2. ทางหน่วยงานราชการให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าเช่าอุปกรณ์ทุกเดือน ไม่ให้ออกขายครั้งเดียว …
No Comments

การขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

“เรียนท่านอาจารย์สุเทพ ที่เคารพ ดิฉันนางสาวพรพิมล ด้วงทอง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ มีปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร มาเรียนปรึกษาอาจารย์ ดังนี้ค่ะ ข้อเท็จจริง 1. บริษัท ก จำกัด (ผู้ซื้อ) ทำสัญญาซื้อขาย ชุดระบบลำเลียงกระ สอบระหว่างโกดัง …
No Comments

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกหนี้ให้ ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี

"เรียน ท่านอาจารย์สุเทพ หนูขอคำแนะนำในเรื่องภาษีดังนี้นะคะ บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2011 ในปีที่จัดตั้งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นได้ทดรองจ่ายไปก่อน มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทมีทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีเอกสารครบถ้วนเป็นชื่อของบริษัทในไทย …