1.ส่วนราชการ องค์การมหาชน ปัจจุบันมีส่วนราชการที่ใช้บริการรับทำเงินเดือนของเราหลายราย ซึ่งจากเดิมต้องการใช้บริการเพียงชั่วคราว แต่หลังจากใช้บริการแล้ว พบว่าค่อนข้างสะดวก ก็เลยมีการใช้บริการกันติดต่อมาจนปัจจุบัน

2.บริษัทมหาชน บางบริษัทก็อาจจะให้ทำบางส่วน ในระดับบริหาร ที่ถือเป็นความลับ บางบริษัทก็ให้ทำเฉพาะระดับพนักงาน คนงาน แล้วก็มีบางบริษัทให้ทำเฉพาะพนักงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็มี

3.สำนักงานผู้แทน ซึ่งค่อนข้างสะดวก เนื่องจากบางแห่งไม่ได้มีสำนักงานขนาดใหญ่ หรืออาจจะเช่าสำนักงานงานไว้ การจ้างบริษัทรับทำเงินเดือน จะทำให้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

4.บริษัททั่วไป อาจจะมีขนาดเล็ก ไม่สามารถลงทุนจ้างพนักงาน หรือซื้อโปรแกรมเองได้ การจ้างบริษัทรับทำเงินเดือนก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ปัจจุบันทางเรามีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 30 ราย ทั้งที่เป็นส่วนราชการ (องค์การมหาชน) บริษัทมหาชน สำนักงานผู้แทน บริษัททั่วไป