บริษัท เพย์โรล แอนด์ แท็ค เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านบริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsource Service. โดยมีความมุ่งหวังเพื่อช่วยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการคิดเงินเดือนให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ถ้าเป็นเรื่องคิดเงินเดือนเราเปรียบเสมือนเพื่อนช่วยคิดที่คอยเคียงข้างคุณเสมอ และนี่คือเคสตัวอย่างของผู้ให้การสนับสนุนที่เลือกใช้บริการกับเรา

1.พนักงานทำเงินเดือนลาออก

หลายครั้งที่เราเคยให้คำปรึกษาพูดคุยกับหลายบริษัท ปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้บริษัทหยุดชะงักคือการที่พนักงานทำเงินเดือนลาออกกะทันหัน ไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่ส่งมอบงาน ไม่มีคนทำเงินเดือนต่อ สิ่งนี้คือความเสี่ยงที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้จนต้องมีการเลี่อนการจ่ายเงินเดือน เราจะช่วยลดความเสี่ยงข้อนี้ให้กับคุณ

2.พนักงานทำเงินเดือนไม่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องของความเชี่ยวชาญที่เรากำลังพูดถึงคือ ความเชี่ยวชาญด้านภาษี,ประกันสังคม,ความเชี่ยวชาญด้านการคิดเงินเดือน,ความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานซอฟแวร์ รวมไปถึงด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและอื่น ๆ ทำให้เกิดอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานด้านเงินเดือน เราขออาสาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

3.พนักงานทำเงินเดือนทุจริต

ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในรูปแบบใด และจะมีการลงโทษรุนแรงขนาดไหน สุดท้ายแล้วก็เกิดความเสียหายกับบริษัทไม่มากก็น้อย ไม่ว่าคุณจะมีแนวทางในการป้องกันดีแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันการกระทำของพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ ตัวเลือกหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าวคือ ให้บริษัทที่มีหลักประกันที่ดีดูแลเรื่องการทำเงินเดือนให้กับคุณ

4.พนักงานทำเงินเดือนไม่รักษาความลับ

ในบางกรณีที่เราเคยได้พูดคุยกับลูกค้าคนสำคัญที่เข้ามาเลือกใช้บริการกับเราคือ “ความลับด้านเงินเดือนรั่วไหล” ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้นกับพนักงานที่ทำเงินเดือนเป็นคนเปิดเผยซะเอง ทำให้เกิดปัญหากับการบริหารค่าจ้างของบริษัทได้ ฉะนั้นการเก็บรักษาความลับของลูกค้า จึงเป็นนโยบายหลักที่เราให้ความสำคัญ และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

5.พนักงานทำเงินเดือนงานล้นมือ

สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่อาจไม่มีผลกระทบในข้อนี้เท่าไรนัก แต่หากเป็นองค์กรขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการจ้างงานซึ่งมีค่าจ้างค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงทำให้พนักงานหนึ่งคนจำเป็นต้องทำงานหลายหน้าที่จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยลดการทำงานของคุณให้น้อยลง

สิ่งที่เราพูดถึงข้างต้น คุณอาจจะเคยพบเจอหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดมั่นคือ การเข้ามาช่วยบริหารจัดการในเรื่องการทำเงินเดือนให้กับคุณ เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะคอยดูแลคุณ ไม่ว่าโจทย์ของคุณคืออะไร ถ้าเป็นเรื่องการทำเงินเดือน เราจะพยายามหาคำตอบและทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญของเรา