บริจาคเงินให้หน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรสาธรณะกุศลและได้ลงสื่อสิ่งพิมพ์?

คุณ Pensri Owat ได้โพสต์ไปเมื่อ 16 ก.ค. 2556 ว่า
"เรียน อาจารย์สุเทพ
รบกวนเรียนถามปัญหาอาจารย์ค่ะ เนื่องจากบริษัทได้รับจดหมายจาก สภาทนายความขอให้ร่วมสนับสนุนเพื่อพิมพ์และแปลหนังสือเพื่อแจกต่อหน่วยงานต่าง โดยจะพิมพ์ Logo ของบริษัทว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในท้ายหนังสือ ซึ่งทางบริษัทได้ตรวจสอบดูแล้วว่าทาง สภาทนายความ ไม่ได้เป็นองค์กรสารธารณะกุศล และไม่มีโครงการจดโครงการดังกล่าวเป็นสาธารณะกุศลด้วย จึงเรียนปรึกษาอาจารย์ว่า
1. บริษัทคงไม่สามารถบันทึกเป็นค่าบริจาคการกุศลได้ แต่จะสามารถลงเป็นค่าโฆษณาได้หรือไม่ (มีการพิมพ์ Logo บริษัทในหนังสือที่แจก)
2. ถ้าได้ (บริษัทอยากสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ) เราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสภาทนายความ โดยต้องเป็นภาษีออกให้ และภาษีนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค
ขอบคุณอาจารย์ค่ะ"
เรียน คุณ Pensri Owat
1. การให้ร่วมมือสนับสนุนเพื่อพิมพ์และแปลหนังสือของสภาทนายความเพื่อแจกต่อหน่วยงานต่าง โดยจะพิมพ์ Logo ของบริษัทว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในท้ายหนังสือ นั้นถือเป็๋นราย จ่ายค่าโฆษณา มิใช่รายจ่ายค่าการกุศลสาธารณ เนื่องจากรายจ่ายค่าการกุศลสาธารณะต้องจ่ายโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ตามข้อเท็จจริงข้างต้น มีการพิมพ์เผยแพร่ Logo ของบริษัทว่าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในท้ายหนังสือ จัดเป็นการกระทำที่หวังผลตอบแทน
2. บริษัทฯ ไม่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย เนื่องจากสภาทนายความมิใช่ "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามนัยมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด

ที่มา..www.facebook.com/Suthep.Pongpitak

Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.